CASP - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

CASP

PROJECTE:

Reforma habitatge plurifamiliar al carrer Casp deBarcelona

Construcció: Marken, s.l.