DALMASES - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

DALMASES

PROJECTE:

Reforma habitatge unifamiliar al carrer Dalmases de Barcelona.

Realitzat conjuntament amb Vera S-Guasch

Fotografia: Jordi Folch

Constructor: Drac Projectes i Construccions, s.l.