DOCTORS - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

DOCTORS

PROJECTE:

Reforma habitatge plurifamiliar al carrer Drs. Trias i Pujol de Barcelona

Fotografia: Jordi Folch

Construcció: Construcciones SIS, s.l.