GRANJA - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

GRANJA

PROJECTE:

Reforma habitatge plurifamiliar al carrer La Granja de Barcelona.

Fotografia: Oriol Vila

Construcció: Construcciones SIS, sl