JONQUERES - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

JONQUERES

PROJECTE:

Reforma habitatge plurifamiliar al carrer Jonqueres de Barcelona

Construcció: Marken, s.l.