ROVELLADA - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

ROVELLADA

PROJECTE EN FASE D’OBRA:

Reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres a Maó (Menorca).

Realitzat conjuntament amb Vera S-Guasch