SANT ELIES - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

SANT ELIES

PROJECTE:

Reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres a Maó (Menorca).

Realitzat conjuntament amb Vera S-Guasch

Fotografia: Maria Missaglia

Construcció: Tu casa 20