SANTA TERESA - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

SANTA TERESA

PROJECTE:

Reforma habitatge plurifamiliar al carrer Santa Teresa de Barcelona.

Col.laboració: Eva Mercader

Fotografia: Oriol Vila