TORRET - Susanna Itarte Rubió - arquitecta

TORRET

PROJECTE:

Habitatge unifamiliar a Menorca.

Realitzat conjuntament amb Vera S-Guasch

Arquitecte tècnic: Mar Rovira

Fotografia: Maria Missaglia

Construcció: Menorca Villas